2 Oprichtingskosten, vaste activa en vorderingen op meer dan 1 jaar

Algemeen
Toepassingsgebieden: