211009 Concessies, octrooien, licenties, handelsfondsen, handelsmerken en soortgelijke rechten – geaccumuleerde afschrijvingen

Algemeen
ESR-classificatie:
Toepassingsgebieden: