241009 Varend materieel – geaccumuleerde afschrijvingen

Algemeen

ESR-classificatie:

Toepassingsgebieden: