280100 Niet opgevraagd kapitaal – Verbonden ondernemingen

Algemeen

ESR-classificatie:

Toepassingsgebieden: