28 Financiële vaste activa

Algemeen

Toepassingsgebieden: