290000 Handelsdebiteuren op meer dan een jaar

Algemeen

ESR-classificatie:

 

Toepassingsgebieden: