8511 Kredietverleningen aan de institutionele overheid

Algemeen

ESR-code: 85.11
Naam: Kredietverleningen aan de institutionele overheid