7132 Aankoop van bestaande gebouwen van andere sectoren dan de overheidssector

Algemeen

ESR-code: 71.32
Naam: Aankoop van bestaande gebouwen van andere sectoren dan de overheidssector