3121 Prijssubsidies aan overheidsbedrijven

Algemeen
Uitgesloten
Aantekeningen

ESR-code: 31.21
Naam: Prijssubsidies aan overheidsbedrijven

  • Courante toelagen aan intercommunales geklasseerd in de sector S.1313 (lokale overheden) volgens de lijst van de eenheden van de overheidssector van het INR worden geklasseerd onder de economische code 45.53.
  • Zelfstandigen worden geklasseerd in de sector van de gezinnen, ook voor wat betreft hun beroepsactiviteiten. Toelagen aan zelfstandigen moeten dan ook worden geklasseerd in groep 31 en mogen niet worden verward met sociale uitkeringen of andere overdrachten naar gezinnen.
  • Prijssubsidies zijn subsidies die per geproduceerde eenheid van goederen of diensten worden uitgekeerd.