8411 Kredietverleningen aan EU-instellingen

Algemeen

ESR-code: 84.11
Naam: Kredietverleningen aan EU-instellingen