3200 Inkomensoverdrachten, die geen exploitatiesubsidies zijn, aan bedrijven en financiële instellingen

Algemeen
Ingesloten

ESR-code: 32.00
Naam: Inkomensoverdrachten, die geen exploitatiesubsidies zijn, aan bedrijven en financiële instellingen

Deze code is een restpost voor het registreren van de inkomensoverdrachten, die geen exploitatietoelagen zijn, aan bedrijven en financiële instellingen.

  • de overdrachten aan overheidsbedrijven bedoeld om een deel van de pensioenlasten te dekken van hun voormalige beambten;
  • in het kader van een rechtszaak, de gerechtskosten terugbetaald aan de winnende partij, indien deze een onderneming of een vzw ten behoeve van de ondernemingen is.