313 Overige exploitatiesubsidies aan andere producenten dan overheidsbedrijven

Algemeen
Ingesloten
Aantekeningen

ESR-code: 31.3
Naam: Overige exploitatiesubsidies aan andere producenten dan overheidsbedrijven

Onder subgroep 31.3 registreert men de subsidies aan niet-overheidsbedrijven die geen rentesubsidies zijn (subgroep 31.1).

  • 31.31: prijssubsidies aan andere producenten dan overheidsbedrijven;
  • 31.32: overige exploitatiesubsidies aan andere producenten dan overheidsbedrijven.
  • Prijssubsidies zijn subsidies die per geproduceerde eenheid van goederen of diensten worden uitgekeerd.
  • Onder code 31.32 horen bijvoorbeeld:
    • subsidies aan privébedrijven om de vervuiling tegen te gaan;
    • subsidies aan privébedrijven om de loonkosten te dekken.