1132 Doorbetaling van loon

Algemeen
Ingesloten
Uitgesloten

ESR-code: 11.32
Naam: Doorbetaling van loon

Hieronder verstaat men het eigenlijke loon dat doorbetaald wordt gedurende de tijd dat de werknemer niet actief is wegens ziekte, werkongeval en ontslag.

  • de ontslagvergoedingen uitgekeerd aan kabinetsmedewerkers (doorbetaling loon);
  • de lasten voor disponibiliteit.
  • de oorlogspensioenen en de pensioenen voor burgerlijke oorlogsslachtoffers (code 34.20).