2140 Rente op commerciële schuld

Algemeen
Ingesloten

ESR-code: 21.40
Naam: Rente op commerciële schuld

Onder de economische code 21.40 worden de renten geboekt op schulden in verband met de aankoop van goederen en diensten.

  • Verwijlinteresten.