6410 Investeringsbijdragen aan het gesubsidieerd autonoom onderwijs

Algemeen

ESR-code: 64.10
Naam: Investeringsbijdragen aan het gesubsidieerd autonoom onderwijs