7320 Waterbouwkundige werken

Algemeen

ESR-code: 73.20
Naam: Waterbouwkundige werken

Hieronder moeten worden geklasseerd de aanleg van havens, kanalen, vaarwaters, voorzie­ningen voor ponten, dijken en andere waterbouwkundige werken, alsook de bouw van water­zuiveringstations en systemen van waterverbeteringen van natuurlijke waterwegen (bijvoorbeeld kanaliseringen).

Bijkomende werken als groenvoorzieningen en de mechanische en elektrotechnische uitrusting, voor zover deze laatste niet bedrijfsmatig wordt uitgebaat, worden eveneens onder deze code geboekt.