84 Kredietverleningen aan en deelnemingen in en voorschotten aan het buitenland

Algemeen
Ingesloten

ESR-code: 84
Naam: Kredietverleningen aan en deelnemingen in en voorschotten aan het buitenland

Onder groep 84 boekt men de kredietverleningen aan en deelnemingen in alsook de voorschotten aan het buitenland.

Groep 84 bevat volgende subgroepen:

  • 84.1: kredietverleningen aan het buitenland;
  • 84.2: deelnemingen in het buitenland;
  • 84.3: voorschotten aan het buitenland.