0100 Niet-verdeeld

Algemeen
Ingesloten
Aantekeningen

ESR-code: 01.00
Naam: Niet-verdeeld

Deze groep omvat de uitgaven waarvoor men bij de opmaak van de begroting nog niet weet tot welke hoofdgroep ze behoren.

  • indexprovisie;
  • interdepartementale provisie;
  • provisie voor de evolutie van de wisselkoersen, de energieprijzen, ….

In principe zou deze economische code enkel in de begrotingen mogen worden gebruikt. Voor de verwezenlijkingen worden de betrokken uitgaven ondergebracht in de hoofdgroepen 1 tot en met 9. Het kan inderdaad voorvallen dat de begroting in een post voorziet vooraleer geweten is of, en in welke mate, de kredieten zullen mogen worden gebruikt om diensten aan te kopen, toelagen toe te kennen, overdrachten of investeringen uit te voeren, leningen toe te staan of schulden af te lossen.