6210 Investeringsbijdragen aan de socialezekerheidsinstellingen

Algemeen

ESR-code: 62.10
Naam: Investeringsbijdragen aan de socialezekerheidsinstellingen