5121 Overige kapitaaloverdrachten aan overheidsbedrijven

Algemeen

ESR-code: 51.21
Naam: Overige kapitaaloverdrachten aan overheidsbedrijven