6172 Overige kapitaaloverdrachten aan andere eenheden van de overheid

Algemeen

ESR-code: 61.72
Naam: Overige kapitaaloverdrachten aan andere eenheden van de overheid