96 Opbrengst van leningen met een looptijd van meer dan één jaar

Algemeen
Ingesloten

ESR-code: 96
Naam: Opbrengst van leningen met een looptijd van meer dan één jaar

De groep 96 betreft de opbrengst van leningen met een looptijd van meer dan één jaar, de opbrengsten van leningen betreffende financiële leasings en de prefinanciering door de EU van door Europese subsidies gefinancierde uitgaven.

Onder groep 96 zijn de volgende ESR-codes terug te vinden:

  • 96.10: opbrengst van leningen in euro;
  • 96.20: opbrengst van leningen in vreemde valuta;
  • 96.30 tot 96.35: opbrengst van leningen binnen de overheidssector;
  • 96.40: prefinanciering door de EU van door Europese subsidies gefinancierde uitgaven;
  • 96.70: opbrengst van leningen inzake financiële leasings.