3910 Inkomensoverdrachten van EU-instellingen

Algemeen
Aantekeningen

ESR-code: 39.10
Naam: Inkomensoverdrachten van EU-instellingen

Onder deze groep 39 worden de inkomensoverdrachten van het buitenland geboekt. Net als de groep 35 moeten de inkomensoverdrachten uit het buitenland worden geboekt onder de codes 39.10 tot 39.60 naargelang van de herkomst van deze overdrachten.

De boeking van subsidies vanwege de Europese Unie gebeurt met de economische code 39.10 (lopende subsidies) of met de economische code 59.11 (kapitaalsubsidies).