6611 Investeringsbijdragen van de institutionele overheid

Algemeen
ESR-code: 66.11
Naam: Investeringsbijdragen van de institutionele overheid
Ontvangsten komende uit een kapitaaloverdracht binnen een institutionele groep worden geboekt in groep 66. De structuur van de groep 66 is gelijk aan die van de groep 61.