493 Inkomensoverdrachten van de gewesten

Algemeen
Ingesloten
ESR-code: 49.3
Naam: Inkomensoverdrachten van de gewesten

Onder de subgroep 49.3 boekt men de ontvangsten uit lopende overdrachten geïnd door de federale overheid, de gemeenschappen, de gewesten of de gemeenschapscommissies, komende van de gewesten.

Deze subgroep wordt onderverdeeld in economische codes naargelang van het gewest dat de overdracht uitvoert:

  • 49.34: Waals Gewest;
  • 49.35: Brussels Hoofdstedelijk Gewest.