8940 Kredietaflossingen door het gesubsidieerd autonoom onderwijs

Algemeen

ESR-code: 89.40
Naam: Kredietaflossingen door het gesubsidieerd autonoom onderwijs