9634 Opbrengst van leningen van het gesubsidieerd autonoom onderwijs

Algemeen
ESR-code: 96.34
Naam: Opbrengst van leningen van het gesubsidieerd autonoom onderwijs