762 Verkoop van bestaande wegen- en waterbouwkundige werken

Algemeen

ESR-code: 76.2
Naam: Verkoop van bestaande wegen- en waterbouwkundige werken

Deze subgroep wordt opgesplitst onder de codes 76.21 (binnen de overheidssector) en 76.22 (aan andere sectoren dan de overheidssector).