4630 Inkomensoverdrachten van diensten afzonderlijk beheer (DAB)

Algemeen

ESR-code: 46.30
Naam: Inkomensoverdrachten van diensten afzonderlijk beheer (DAB)

Onder code 46.30 worden de lopende ontvangsten geboekt die een eenheid (institutionele overheid, DAB, Vlaamse Openbare Instellingen, IVA’s met rechtspersoonlijkheid, Eigen Vermogens en publiekrechtelijke EVA’s, onderwijsinstelling, overheids-vzw, andere overheidseenheid) krijgt van een DAB die tot dezelfde institutionele groep behoort.