6912 Kapitaaloverdrachten van de Vlaamse Gemeenschapscommissie

Algemeen
ESR-code: 69.12
Naam: Kapitaaloverdrachten van de Vlaamse Gemeenschapscommissie

Ontvangsten komende uit kapitaaloverdrachten van andere institutionele groepen worden geboekt in groep 69. De structuur van deze groep is gelijk aan die van de groep 65.