1820 Ontvangsten binnen de overheidssector

Algemeen
Aantekeningen

ESR-code: 18.20
Naam: Ontvangsten binnen de overheidssector

Deze groep heeft betrekking op werkzaamheden uitgevoerd door een subsector van de overheidssector ten behoeve van een andere subsector van de overheidssector dan wel ten behoeve van een andere sector. De werkzaamheden kunnen voor de subsector of de sector ten behoeve waarvan zij worden uitgevoerd, zowel investeringswerken (nieuwe aanleg of groot onderhoud) als onderhoudswerken zijn.

Groep 18 is verdeeld over de economische codes:

  • 18.10 indien de betalingen afkomstig zijn van een andere sector dan de overheidssector;
  • 18.20 indien de betalingen afkomstig zijn van een andere subsector van de overheidssector.