7 Desinvesteringen

Algemeen
Aantekeningen

ESR-code: 7
Naam: Desinvesteringen

Het betreft hier de verkoop van onroerende goederen in het binnenland (groep 76), de verkoop van roerende investeringsgoederen (groep 77) en de voorraadverminderingen (groep 78).

De verkoop door de overheid van onroerende goederen in het buitenland worden niet geklasseerd in hoofdgroep 7.