896 Vereffeningen van deelnemingen binnen de overheidssector

Algemeen
Ingesloten

ESR-code: 89.6
Naam: Vereffeningen van deelnemingen binnen de overheidssector

Onder de subgroep 89.6 boekt men de vereffeningen van deelnemingen binnen de overheidssector.

Groep 89.6 is onderverdeeld in de volgende economische codes:

  • 89.61: binnen institutionele groep;
  • 89.62: sociale zekerheid;
  • 89.63: lokale overheden;
  • 89.64: gesubsidieerd autonoom onderwijs;
  • 89.65: andere institutionele groepen.