6641 Investeringsbijdragen van Vlaamse Openbare Instellingen, IVA’s met rechtspersoonlijkheid, Eigen Vermogens en publiekrechtelijke EVA’s

Algemeen

ESR-code: 66.41
Naam: Investeringsbijdragen van Vlaamse Openbare Instellingen, IVA’s met rechtspersoonlijkheid, Eigen Vermogens en publiekrechtelijke EVA’s

Ontvangsten komende uit een kapitaaloverdracht binnen een institutionele groep worden geboekt in groep 66. De structuur van de groep 66 is gelijk aan die van de groep 61.