6 Kapitaaloverdrachten binnen de overheidssector (Ontvangsten)

Algemeen
ESR-code: 6
Naam: Kapitaaloverdrachten binnen de overheidssector

De samenstelling van de hoofdgroep 6 inzake kapitaaloverdrachten binnen de overheidssector komt overeen met die van hoofdgroep 4 (inkomensoverdrachten binnen de overheidssector).

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen kapitaaloverdrachten die “investeringsbijdragen” vormen voor de begunstigde en “overige kapitaaloverdrachten”.