708000 Toegekende kortingen, ristorno’s en rabatten

Algemeen
Boeking(en)
Voorbeeld(en)

De economische rekening 708000 Toegekende kortingen, ristorno’s en rabatten omvat het bedrag van de commerciële kortingen1, ristorno’s² en rabatten³ op verkopen.

De korting toegekend aan een derde naar aanleiding van een verkoop en welke rechtstreeks vermeld wordt op de factuur of achteraf wordt toegekend via een creditnota.
² De globale prijsverminderingen die op het einde van het boekjaar worden gegeven aan derden omdat een welbepaald volume werd afgenomen.
³ De prijsverminderingen die werden gegeven aan derden om de goederen beschadigd, verkeerd of te laat geleverd werden.

Toepassingsgebieden:

ER ER omschrijving Dt Ct
400000 Handelsvorderingen op ten hoogste een jaar x
708000 Toegekende kortingen, ristorno’s en rabatten x
700000 Verkopen x
Ingesloten:
  • Korting
  • Ristorno
  • Rabat
Uitgesloten:
  • Ontvangen financiële kortingen (756000)
  • Toegekende financiële kortingen (657200)
  • Ontvangen kortingen, ristorno’s en rabatten bij aankoop (= commerciële kortingen: 608000)