748100 Verkregen commissies en makelaarslonen

Algemeen
Boeking(enà

ER

ER omschrijving

Dt

Ct

416000

Diverse vorderingen

X

748100

Verkregen commissies en makelaarslonen

X