749900 Andere operationele opbrengsten

Algemeen
Boeking(en)
Voorbeeld(en)

ER

ER omschrijving

Dt

Ct

416000

Diverse vorderingen

X

749900

Andere operationele opbrengsten

X

 

Uitgesloten:
  • Terugbetaling van creditnota’s, van teveel betaalde sommen of wegens dubbele betaling van een factuur … (745900)