742 Meerwaarde op de realisatie van handelsvorderingen

Algemeen

Toepassingsgebieden: