745000 Administratieve en andere boetes

Algemeen
Boeking(en)
Voorbeeld(en)
ER ER omschrijving Dt Ct
416000 Diverse vorderingen X
745000 Administratieve en andere boetes X
Ingesloten:
 • Belastingboetes
 • Strafrechtelijke boetes
 • Fiscale boetes
 • Boetes voor overtreding (verkeer, aslasten, ADR, overlading)
 • Administratieve geldboetes
 • Bestuurlijke geldboete
Uitgesloten:
 • Verwijlintresten (751000)
 • Recuperatie van personeelskosten:
  • Terugvorderingen gedetacheerd personeel (744100)
  • Schadeloosstellingen vanwege verzekeringsinstellingen bij arbeidsongevallen (744200)
 • Schadeloosstelling voor verzekerde schade (745100)
 • Rechtsplegingsvergoeding (745200)
 • Terugvordering van kosten die gepaard gaan met de inning van belastingen e.d. (745300)
 • Terugvordering van door derden toegebrachte schade of verlies van goederen (745400)
 • (Terug)vorderingen van creditnota’s, dubbele betalingen, PWB (onderwijs), … (745900)
 • Recuperatie kosten bij inbeslagname van dieren (745900)