750 Opbrengsten uit financiële vaste activa

Algemeen

Toepassingsgebieden: