755000 Niet gerealiseerde wisselopbrengsten

Algemeen

ESR-classificatie:

Toepassingsgebieden: