747100 Verhuur van roerende goederen

Algemeen
Boeking(enà
Voorbeeld(en)

De economische rekening 747100 Verhuur van roerende goederen omvat de vergoedingen die ontvangen worden voor het verhuren van roerende goederen , bv. installaties, machines, materieel, …

Toepassingsgebieden:

ER

ER omschrijving

Dt

Ct

416000

Diverse vorderingen

X

747100

Verhuur van roerende goederen

X

Ingesloten:
  • verhuur van installaties
  • verhuur van machines
  • verhuur van materieel
  • verhuur van kunstwerken (schilderijen,…)
Uitgesloten:
  • vergoedingen ontvangen voor verleende concessies (746000)
  • verhuur van onroerende goederen: gebouwen en terreinen (747000)