1620 Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten binnen de overheidssector

Algemeen
Aantekeningen

ESR-code: 16.20
Naam: Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten binnen de overheidssector

Onder deze economische code wordt de verkoop geboekt van niet-duurzame goederen en diensten door een eenheid van de overheidssector aan een andere eenheid van de overheidssector.

Conform de boekhoudregels wordt het gebruik door een overheidseenheid van gedetacheerd personeel van een andere overheidseenheid gelijkgesteld met een aankoop van een dienst. De loonlast wordt dus geboekt op het niveau van de entiteit die de oorspronkelijke wedde betaalt.

Voorbeeld: gedetacheerd personeel van een overheidseenheid A naar een overheidseenheid B

  • loonlasten geboekt op het niveau van overheidseenheid A onder groep 11;
  • de terugbetaling van de beloning door overheidseenheid B wordt gelijkgesteld met een aankoop van een dienst binnen de overheidssector: economische code 12.21 op het niveau van de overheidseenheid B;
  • de ontvangst wordt geboekt op het niveau van eenheid A als een verkoop van een dienst: economische code 16.20 op niveau van eenheid A.