741000 Meerwaarde op de courante realisatie van materiële vast activa

Algemeen
Boeking(en)

ESR-classificatie:

Toepassingsgebieden:

ER

ER omschrijving

Dt

Ct

416000 Diverse vorderingen

X

2XXXX9 ….-geaccumuleerde afschrijvingen

X

2XXXX0 …- aanschaffingswaarde van het boekjaar

X

741000 Meerwaarde op de courante realisatie van materiële vaste activa

X