762100 Terugneming van voorzieningen voor uitzonderlijke financiële risico’s en kosten

Algemeen

ESR-classificatie:

Toepassingsgebieden: