745300 Diverse teruggevorderde kosten van inning

Algemeen
Boeking(en)
Voorbeeld(en)

De rekening 745300 Diverse teruggevorderde kosten van inning omvat de terugvordering van de kosten gemaakt naar aanleiding van de inning van bijvoorbeeld onroerende voorheffing, heffing op leegstand woningen, heffing op leegstand bedrijfsruimten, … Dit betreft dus niet de belasting zelf, maar de bijkomende kosten hieromtrent die teruggevorderd worden.

ESR-classificatie:

Toepassingsgebieden:

ER ER omschrijving Dt Ct
416000 Diverse vorderingen X
745300 Diverse teruggevorderde kosten van inning X

 

Ingesloten:
  • Terugvordering van kosten gemaakt bij het innen van belastingen, heffingen, retributies, …
Uitgesloten:
  • Administratieve en andere boetes (745000)
  • Rechtsplegingsvergoedingen (745200)
  • Aanrekening van door derden toegebrachte schade of verlies van goederen (745400)
  • (Terug)vorderingen van creditnota’s, dubbele betalingen, PWB (onderwijs), … (745900)
  • Recuperatie kosten bij inbeslagname van dieren (745900)
  • Verwijlintresten (751000)