4934 Inkomensoverdrachten van het Waals Gewest

Algemeen
ESR-code: 49.34
Naam: Inkomensoverdrachten van het Waals Gewest

Onder ESR-code 49.34 boekt men de ontvangsten uit inkomensoverdrachten geïnd door de federale overheid, de Gemeenschappen, de Gewesten of de Gemeenschapscommissies, komende van het Waals Gewest.