891 Kredietaflossingen binnen een institutionele groep

Algemeen
Ingesloten

ESR-code: 89.1
Naam: Kredietaflossingen binnen een institutionele groep

Kredietaflossingen binnen een institutionele groep worden opgesplitst onder de economische codes 89.11 tot 89.17 volgens dezelfde structuur als de groepen 46 en 66.

Kredietaflossingen binnen een institutionele groep worden opgesplitst onder de volgende economische codes:

  • 89.11: kredietaflossingen van de institutionele overheid; 
  • 89.12: kredietaflossingen van niet-organieke begrotingsfondsen; 
  • 89.13: kredietaflossingen van administratieve diensten met boekhoudkundige autonomie; 
  • 89.14: kredietaflossingen van administratieve openbare instellingen; 
  • 89.15: kredietaflossingen van onderwijsinstellingen van de institutionele overheid; 
  • 89.16: kredietaflossingen van vzw’s van de overheid; 
  • 89.17: kredietaflossingen van andere overheidseenheden.