3.1 Inleiding

De aanrekeningsregels worden bepaald voor drie types van aanrekeningen:

  • vastleggingen of verbintenissen;
  • vereffeningen (schuld) of verplichtingen;
  • vorderingen.

De algemene principes inzake de 3 types van aanrekeningen worden hieronder besproken. Daarnaast worden er een aantal thema’s uitgebreid behandeld om als houvast te gebruiken bij de verwerking van specifieke boekhoudkundige transacties.